Insändarguide

Att tänka på när du skriver en insändare

Nästan alla tidningar har insändare. Här kan ”den vanliga läsaren” tala om vad hon/han tycker, om nästan vad som helst. Men insändare kan också vara ett viktigt politiskt redskap för att skapa opinion eller lyfta politiska frågor. Här nedan finns lite tips på vad man bör tänka på när man skriven en insändare.

Rubrik

Använd en kort rubrik som på ett enkelt sätt klargör för insändarens budskap. T.ex. ”Bort med matmomsen nu!”. Men använd aldrig underrubriker (får du in en underrubrik så är din insändare för lång).

Början

Att börja en insändare med att referera till en aktuell fråga, händelse eller samhällsdebatt kan öka känslan av att det du skriver är aktuellt. Det spelar inte så stor roll om det man refererar till är något allmänt känt, sättet du refererar på skapar ändå känsla för att det är så.

Argumentation och språk

Skriv så att det blir intressant även för utomstående som inte är specialister eller insatta i ämnet. Undvik svåra begrepp och fackspråk. En underfundig eller roligt formulerad insändare har också större chans att bli publicerad. Även åsikter som är oväntade eller argumentation som annorlunda. T.ex. ”Moderater mot museeavgifter” eller ”Jägare för djurs rättigheter.”

Vem, Var, När och Varför?

En bra arbetsmetod kan vara att skriva ner några frågor och sen kolla att den som läser insändaren får svar på frågorna i texten. Tänk dig att en person som är intresserad av det du tänker skriva om, men som inte har så stora kunskaper i ämnet, ställer frågor till dig för att förstå ditt budskap. Exempel på frågor:

  • Vad har hänt? Beskriv problemet så tydligt du kan. Tala om var du har fått din information ifrån.
  • Hur gick det till? Skriv varför det är ett problem. Hur har det blivit så här?
  • Vilka berörs av detta? (målgruppen)
  • Vilka konsekvenser får det om inget nytt händer?
  • Vilka olika perspektiv/olika intressen kan man ha på/i detta? (Tänk dig in i vad någon annan tycker eller skulle kunna tycka och tala om varför du inte tycker likadant.)
  • Förslag till lösning eller nästa steg? Beskriv hur du tycker att problemet ska lösas. Skriv vem du tycker ska lösa det. skriv lättläst, testa gärna din text på tonårsbarnen, mormor eller grannen.
  • Kolla fakta (i synnerhet siffror och namn). Var rädd om trovärdigheten.
  • Lokal. (Många lokaltidningar tar bara in lokala ämnen.)
  • Aktuell. Mer läst då.
  • Vad är syftet? (omvända folk, stärka dem som redan är meningsfränder, bli känd?)

Signatur

Du kan skriva under med ditt namn eller en signatur. Om du ska skicka in insändaren till en tidning så måste du ange namn och adress, men sedan publicerar tidningen vanligtvis den signatur du angett.

Kommentera